Taizhou Kaji Mould Co., Ltd.

KAJI Mould
Michael Xing
Liz Ting
He Lexie
Amy Wong
Luis Zhang

Main Categories

Vật nuôi phôi/cap/khuôn chai
Container/hộp khuôn
xô khuôn
Các Sản Phẩm nhựa
4.500,00 US$ - 7.500,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
1.500,00 US$ - 6.500,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
300,00 US$ - 500,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
2.500,00 US$ - 5.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
3.500,00 US$ - 6.500,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
2.000,00 US$ - 4.500,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
5.000,00 US$ - 10.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)